เครื่องวาดแบบ ชนิดปากกา

เครื่องพล็อตเตอร์ แบบใช้ปากกาวาด ซึ่งมีความเร็ว และคุณภาพสูง มีหน้ากว้างหลายขนาดให้เลือก ตั้งแต่ 48, 64, 72, 79 นิ้ว
รายละเอียด....

เครื่องวาดแบบ ชนิดหมึกพ่น

เครื่องพล็อตเตอร์ความเร็วสูง รุ่น Portrait แบบใช้หมึกพ่น ซึ่งใช้เทคโนโลยีของ HP ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูง
รายละเอียด....

เครื่องวาดแบบ ยี่ห้อ ECHO ชนิดปากกา

มีระบบดึงกระดาษแบบคู่  มีหน้ากระดาษหลายรุ่นให้เลือกตั้งแต่ 72นิ้ว/63นิ้ว/48นิ้ว สามารถลดค่าใช้จ่ายสำหรับอุปกรณ์
สิ้นเปลือง เพราะสามารถรองรับการใช้ปากกาได้หลายรูปแบบ เช่นปากกาหัวหมึกธรรมดาทั่วไป
รายละเอียด....


เครื่องวาดแบบ ยี่ห้อ ECHO ชนิดหมึกพ่น

สามารถวาดด้วยความเร็ว 70 ตารางเมตร/ชั่วโมง ที่ความละเอียด 180*185dpi และความเร็วในการวาดไม่ได้ขึ้นอยู่กับ รูปร่าง,
ขนาด หรือจำนวนชิ้นส่วนของมาร์คเกอร์ที่จะวาด รับประกันประสิทธิภาพของผลลัพธ์ที่ได้รับ
รายละเอียด....