เครื่องตัด และวาดแบบ ECHO ชนิดแนวราบ

สามารถวาด และ ตัดกระดาษได้ หนาถึง 2 มม. มีความเร็วในการวาด และตัดสูง มีพื้นที่ในการตัดงานให้เลือก 2 ขนาด
คือ ขนาด 1.2 ม.x 0.9 ม. และ ขนาด 1.5 ม.x 1.0 ม.   รายละเอียด....

เครื่องตัด และวาดแบบ ECHO ชนิดแนวราบ - แบบมีระบบดึงกระดาษอัตโนมัติ

สามารถวาด และ ตัดกระดาษได้ หนาถึง 2 มม. มีความเร็วในการวาด และตัดสูง มีพื้นที่ในการตัดงานให้เลือก 2 ขนาด
คือ ขนาด 1.2 ม.x 0.9 ม. และ ขนาด 1.5 ม.x 1.0 ม.    รายละเอียด....

เครื่องตัด และวาดแบบ ECHO DK ชนิดแนวราบ

สามารถวาด และ ตัดกระดาษได้ หนาถึง 2 มม. มีความเร็วในการวาด และตัดสูง มีพื้นที่ในการตัดงานให้เลือก 2 ขนาด
คือ ขนาด 1.2 ม.x 0.9 ม. และ ขนาด 1.5 ม.x 1.0 ม     รายละเอียด....

เครื่องตัด และวาดแบบ ชนิดแนวตั้ง

สามารถวาด และตัดกระดาษได้ ตัดกระดาษได้หนาถึง 300 แกรม เป็นแบบแนวตั้ง ประหยัดเนื้อที่ในการทำงาน  รายละเอียด....