โปรแกรม ECHO Garment CAD

ระบบ Garment CAD ของ ECHO ประกอบด้วยโปรแกรมสำหรับงานตัวอย่าง และ มาร์คเกอร์แบบครบวงจร
ประกอบด้วย: โปรแกรมออกแบบการ์เม้นท์,โปรแกรมสร้างแพทเทิร์น , เกรดดิ้ง,วางมาร์ค, โปรแกรมสร้างเอกสาร
สำหรับงานตัวอย่าง และ โปรแกรมแปลง ไฟล์ข้อมูลจากระบบอื่นๆ  รายละเอียด....

โปรแกรมวางมาร์คอัตโนมัติ ECHO POWER MARKER

โปรแกรมวางมาร์คเกอร์อัตโนมัติ ที่จะสามารถช่วยให้คุณสามารถที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ผ้าได้ดีขึ้น
ประหยัดวัตถุดิบ และ เวลาในการวางมาร์คได้มากขึ้น สามารถทำงานอัตโนมัติได้ตลอดวัน ตลอดคืนโดยไม่ต้องมีผู้ควบคุม
อีกทั้งโปรแกรมยังสามารถเข้าได้กับการ์เม้นท์ CAD ชั้นนำได้ทุกระบบ

ECHO Garment ERP Management System

ระบบจัดการงานบริหารข้อมูล และเอกสารครบวงจร สำหรับงานการ์เม้นท์โดยเฉพาะ เป็นระบบที่ได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง ประกอบด้วย การจัดการข้อมูลพื้นฐานสำหรับงานการ์เม้นท์ , การจัดการธุรกิจ, การจัดการบัญชีรายรับ/รายจ่าย
การจัดการเทคโนโลยี, การจัดการการจัดซื้อ, การจัดการ warehouse, การจัดการการผลิต,
รายละเอียด....