เครื่องตัดผ้าอัตโนมัติ - ชนิดตัดงานตัวอย่าง

เครื่องตัดผ้าอัตโนมัติความเร็วสูงสำหรับงานตัดตัวอย่าง. SmartCut System เป็นเครื่องตัดที่มีระบบการตัดอัตโนมัติที่เป็น
มืออาชีพ ชาญฉลาด และ สามรถตัดงานได้อย่างต่อเนื่องด้วยความเร็วสูง จึงทำให้สามารถลดเวลาในการตัด  รายละเอียด....

เครื่องตัดผ้าอัตโนมัติ- ชนิดเลเซอร์

รายละเอียด....