ระบบนำเข้าแพทเทิร์นด้วยกล้องดิจิตอล

ระบบนำเข้าแพทเทิร์นด้วยกล้องดิจิตอล สามารถที่จะนำแพทเทิร์นต้นแบบเข้าสู่ระบบ CAD ให้คุณเพียงแค่ถ่ายรูปด้วยกล้องดิจิตอล
โปรแกรมจะช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้น ทดแทนการใช้กระดานดิจิไทซ์สำหรับการทำงานในรูปแบบเดิม จะช่วยให้คุณสามารถที่จะ
ส่งงานแพทเทิร์นได้ทุกที่ ทุกเวลา แม้สถานที่นั้นจะไม่มีโปรแกรม หรือ กระดานดิจิไทซ์ ซึ่งระบบนี้เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งสำหรับ
ช่างแพทเทิร์น ที่รับงานนอกสถานที่ , ทำงานที่บ้าน หรือ รับงานพิเศษหลายๆที่ หรือ โรงงานที่ส่งงานแพทเทิร์นไปทำที่อื่น โดยมี
โปรแกรมอยู่ที่ศูนย์กลางเพียงที่เดียว แต่สามารถที่จะรับงานแพทเทิร์นจากช่างแพทเทิร์นหลายๆราย เพียงแค่ให้ช่างแพทเทิร์น
เหล่านั้นถ่ายรูปด้วยกล้องดิจิตอล แล้วส่งไฟล์มาทาง Email จะทำให้ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการจัดส่งแพทเทิร์นตัวอย่าง
เป็นอย่างมาก รายละเอียด....

กระดานดิจิไทซ์ ECHO

กระดานดิจิไทซ์ ECHO มีการควบคุมด้วยอุปกรณ์สำหรับนำเข้าแพทเทิร์นแบบ 16 ปุ่ม ด้วยความแน่นอนแม่นยำของเส้นภายนอก
แพทเทิร์น และ รายละเอียดภายในแพทเทิร์นทั้งหมด ใช้งานง่าย และสามารถต่อเชื่อมกับ ระบบ CAD ยี่ห้อชั้นนำได้  รายละเอียด....